نوین ارتباط ارائه دهنده خدمات پرداخت الکترونیک
جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
ثبت ایرادات دستگاه پوز
ثبت سامانه مشکلات دستگاه ها

در این قسمت شما پذیرندگان محترم می توانید مشکلات و ایرادات دستگاه خود را ثبت نمایید تا همکاران واحد پشتیبانی در نوین ارتباط در اسرع وقت با شما تماس گرفته و ایرادات احتمالی را برطرف نمایند.